09 | Advies over het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor het elektriciteitstransmissienet en zijn strategisch milieueffectenrapport

  • 24 juni 2011
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?