10 | Advies over biodiversiteit in het beleid

  • Op eigen initiatief
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 15/09/2022
  • Met de Raad voor het Leefmilieu van het Brusselse Gewest (RLBHG)

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?