10 | Initiatiefadvies ter voorbereiding van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP 29)

  • Op eigen initiatief
  • Voorbereid door de werkgroep “Energie en klimaat”
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 19 juni 2024
  • De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?