10 | Vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie

  • Op vraag van de minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 30 november 2018
  • Met de CRB

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?