11 | Advies inzake het ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 en zijn strategische milieubeoordeling

  • 26 juni 2009
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, Paul Magnette

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?