11 | Advies over de federale aanpassingsmaatregelen 2023-2026

  • Op verzoek van Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, per brief van 24/06/2022
  • Voorbereid door de werkgroep ‘Energie en Klimaat’
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 12/10/2022

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?