11 | Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden

  • 12 november 2004
  • gevraagd door de minister van leefmilieu Bruno Tobback

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?