11 | Een boodschap van de FRDO voor de nieuwe federale regering

  • Op eigen initiatief
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 11 december 2018

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?