12 | Advies batterijen en accu’s over het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu’s die gevaarlijke stoffen bevatten en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 1993 betreffende de batterijen

  • 14 december 1999
  • gevraagd door de staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?