13 | Advies over het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid 2022-2029

  • Gevraagd door de minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi
  • Voorbereid door de projectgroep ‘NEHAP’
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 16 november 2023
  • De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?