15 | Advies betreffende de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen en CO2- meters in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 of in het kader van de opvolging van de binnenluchtkwaliteit

  • Op vraag van Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, in een brief van 23/09/2022
  • Voorbereid door de werkgroepen ‘Productnormen’
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 01/12/2022
  • Met de CRB en de BRCV

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?