15 | Advies over de aanpassing van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

  • 28 november 2000
  • gevraagd door de staatssecretaris voor energie en duurzame ontwikkeling Olivier Deleuze

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?