17 | Advies over de thematische strategische nota van de Directie Generaal van de Internationale Samenwerking (DGIS) betreffende de gelijke kansen en rechten tussen vrouwen en mannen

  • 15 oktober 2002
  • gevraagd door de staatssecretaris voor internationale samenwerking Eddy Boutmans

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?