26 | Advies over de sectorale nota ‘Onderwijs en vorming’ van de Directie-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

  • 17 december 2002
  • gevraagd door de staatssecretaris voor internationale samenwerking Eddy Boutmans

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?