30 | Advies aangaande een ontwerp KB betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van het indicatief programma van de productiemiddelen van elektriciteit, van het ontwikkelingsplan van het transmissienet voor elektriciteit en van het indicatief p

  • 17 december 2002
  • gevraagd door de staatssecretaris voor energie en duurzame ontwikkeling Olivier Deleuze

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?