Advies begassingen en ontgassingen

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 4 november 2021
  • Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 15/02/2022

Opmerkingen, vragen of suggesties?