05 | Advies betreffende de governance inzake luchtkwaliteit

  • Gevraagd door de voorzitter van de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden van de Senaat, Steven Vanackere
  • Voorbereid door de werkgroepen “Energie en Klimaat” en “Productnormen”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 22 mei 2018 via schriftelijke procedure

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?