06 | Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

  • Op vraag van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, en van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevr. Maggie De Block, in een brief van 14 november 2016
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 20 december 2016

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?