01 | Advies betreffende een voorstel van bijzondere “klimaatwet”

  • Op eigen initiatief
  • Voorbereid door de werkgroep “Energie en klimaat”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 3 april 2019

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?