11 | Advies betreffende het brandstofverbruiketiket bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s

  • Op vraag van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, in een brief van 4 oktober 2017
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 12 december 2017

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?