01 | Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

  • Op vraag van Minister van Landbouw, Willy Borsus, in een brief van 7 december 2015
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 21 maart 2016

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?