05 | Advies federaal reductieplan van biociden

  • Op vraag van mevrouw Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 20/04/2022
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 16/06/2022
  • Met de CRB, de NAR en de BRCV

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?