07 | Advies m.b.t. het ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik

  • Op vraag van de toenmalige Minister van Landbouw, Willy Borsus, in een brief van 2 augustus 2017
  • Voorbereid door de werkgroep « Productnormen »
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 10 november 2017

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?