08 | Advies op eigen initiatief over het ter beschikking stellen van normen

  • Advies op eigen initiatief
  • Voorbereid door de werkgroep “Productnormen”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 10 november 2017 via schriftelijke procedure (zie Bijlage 1)

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?