03 | Advies over 4 ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  • Op vraag van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, in brieven van 16 en 24 november 2017
  • Voorbereid door de werkgroep “Productnormen”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 28 februari 2018

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?