07 | Advies over de actualisering van het Federaal Energie- en Klimaatplan

  • Op vraag van mevrouw Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, en mevrouw Tinne Van der Straeten, Minister van Energie, in een brief van 17/05/2022
  • Voorbereid door de werkgroep ” Energie en Klimaat “
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 28/06/2022
  • Met de CRB

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?