07 | Advies over de kadertekst nationale strategie duurzame ontwikkeling

  • Op vraag van minister van energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem (in een brief van 12 oktober 2016), namens de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO)
  • Dit advies werd voorbereid – zoals gevraagd door de minister – door de volgende adviesorganen: FRDO, SERV, MinaRaad, CWEDD, CESW, ESRBHG, RLBHG, WSR, Verbraucherschutzzentrale VOG.
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO van 20 december 2016

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?