12 | Advies over de Langetermijnvisie Noordzee 2050

  • Op vraag van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep Biodiversiteit en Bossen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO van 21 december 2017

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?