06 | Advies over de opleiding professionele gebruikers van biociden

  • Op vraag van mevrouw Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 06/04/2022
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep energie en klimaat
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 21/06/2022
  • Met de CRB, de NAR en de BRCV

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?