06 | Advies over een K.B. betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal in een brief van 23 april 2021
  • Samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Bijzondere raadgevende commissie “Verbruik”
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 02/06/2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?