04 | Advies over een pakket van maatregelen ter ondersteuning van de circulaire economie

  • Op vraag van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, en van vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, Kris Peeters, in een brief van 13 juni 2016.
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 7 september 2016.
  • Het geheel van de maatregelen ter ondersteuning van de circulaire economie gepubliceerd na het advies van de FRDO is beschikbaar op dit adres: http://www.marghem.be/wp-content/uploads/CIRC-ECON-NL-LIGHT-2.pdf  . Als u meer informatie wilt over het proces van de opmaak van het advies, kunt u het secretariaat van de FRDO contacteren op nummer 02/ 743 31 53.

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?