05 | Advies over het Belgische rapport voor de Voluntary National Review 2017

  • Op vraag van minister van energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem (in een brief van 11 mei 2017), namens de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO)
  • Dit advies werd voorbereid – zoals gevraagd door de minister – door de volgende adviesorganen: FRDO, RLBHG.
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO van 30 mei 2017

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?