08 | Advies over het Europese wetgevingspakket « Fit for 55 »

  • Op vraag van mevrouw Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 08/02/2022
  • Voorbereid door de werkgroep ” Energie en Klimaat “
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 28/06/2022

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?