04 | Advies over het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling 2017

  • Op eigen initiatief
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?