04 | Advies over het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling 2019

  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 27/12/2019

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?