07 | Advies over het herstelbeleid van de federale regering

  • Op eigen initiatief
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep Energie en Klimaat en werkgroep Financiering van de transitie
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO op 3 juni 2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?