Advies over het ontwerp “Spoorvisie 2040”

  • Op vraag van Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en Minister van mobiliteit, in een brief van 13/12/2021
  • Dit advies werd voorbereid door de projectgroep « Spoorvisie »
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 08/03/2022

Opmerkingen, vragen of suggesties?