01 | Advies over het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020

  • Op vraag van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, in een brief van 16 december 2016.
  • In samenwerking met de volgende gewestelijke adviesraden: ESRBH, RLBHG, CESW, CWEDD, Minaraad en SERV.
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 13 februari 2017

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?