09 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines

  • Op vraag van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, alsook Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, de heer Kris Peeters, in een brief van 18 augustus 2017
  • Voorbereid door de werkgroep « Productnormen »
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 5 december 2017

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?