04 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

  • Op vraag van Minister van Landbouw, dhr. Willy Borsus, in een brief van 25 januari 2017
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 18 april 2017

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?