01 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

  • Op vraag van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, in een brief van 16 november 2017
  • Voorbereid door de werkgroep “Productnormen”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 14 februari 2018

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?