01 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit inzake kennisgeving van gevaarlijke mengsels aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties

  • Op vraag van minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Maggie De Block
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 27 februari 2015

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?