03 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

  • Op vraag van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, in een brief van 23 januari 2017
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 13 april 2017

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?