09 | Advies over het voorontwerp van het Federaal plan voor duurzame ontwikkeling

  • Op vraag van minister Zakia Khattabi in een brief van 8 april 2021
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 4 juni 2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?