08 | Advies over transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

  • Op vraag van minister Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal in een brief van 12 april 2021
  • Samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Bijzondere raadgevende commissie “Verbruik”
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 07/06/2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?