13 | Advies ter voorbereiding van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26)

  • Op eigen initiatief
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep “Energie en Klimaat”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 24 september 2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?