02 | Advies van de FRDO over het ontwerp van Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP)

  • In het kader van een vraag van de voorzitters van ENOVER (Energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten- en de NKC (Nationale Klimaatcommissie) in een brief van 15 februari 2019
  • Voorbereid door de werkgroep “Energie en klimaat”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 10 mei 2019

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?