04 | Advies voor het Nationaal Hervormingsprogramma 2020 van België

  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 23/03/20

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?