02 | Advies waarin richtsnoeren inzake de deeleconomie worden voorgesteld

  • Op eigen initiatief
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 8 maart 2017 via schriftelijke procedure

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?