02 | Initiatiefadvies betreffende het Plan voor Herstel en Veerkracht – luik “investeringsprojecten”

  • Op eigen initiatief
  • Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep ad hoc herstelplan
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO op 23/03/2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?